Rammeverk for opplæring

Rammeverket er en beskrivelse av vårt forsvarlige system og den kvalitet som vi ønsker skal prege opplæringen i de videregående skolene i Rogaland.

Les rammeverket som PDF. Dokumentet er hoveddokument og lenker til andre dokumenter innenfor sin forvaltningsområder.

Del denne artikkelen på: