Nordic Edge Expo 2017

Internasjonalisering i utdanning

Rogaland fylkeskommune har nylig vedtatt satsing på internasjonalisering (se internasjonal plattform). Denne beskriver hovedtankene for hvordan fylkeskommunen involverer seg i internasjonale prosjekter.

Fylkeskommunen og egen rådgiver som jobber med internasjonalisering i utdanning. For tiden skrives det en strategi for internasjonalisering for de videregående skolene. Selv om Norge ikke er med i EU, er vi likevel med i mange av programmene og ulike forum gjennom EU, som for eksempel  Nordsjøkommisjonen,  Europapolitisk forum,  Vestlandsrådet,  Interregprogrammet og  Horizon 2020.

Mange skoler har spennende prosjekter på gang gjennom Erasmus+, Gjør det! og Troll. Denne siden gir en rask oversikt over de mest brukte programmene, samt noen andre. Det vil etter hvert komme artikler om gjennomførte prosjekter, prosjekter som er i gang, søk etter samarbeid med andre skoler, workshop og andre ting som er felles for alle som jobber med internasjonalisering i den videregående skolen.

Live Hegelstad
Internasjonalisering i utdanning - rådgiver
Seksjon for opplæring i skole
47333408 
live.hegelstad@rogfk.no 

Les mer >

Internasjonal plattform

Strategi for internasjonalisering i utdanning (kommer)

Les mer >