lærling

Bli lærebedrift

En lærebedrift er en bedrift som er godkjent for å ta inn lærlinger. Det er mulig å ha lærlinger i ulike fag samtidig.

Det er flere grunner til å bli lærebedrift:

  • Lærlingeordningen kan brukes til rekruttering av nye medarbeidere
  • Dere får mulighet til å forme lærlingen
  • Arbeidsforholdet avsluttes når læretiden er fullført
  • Dere gir ungdom mulighet til å fullføre en utdannelse og dermed en tryggere fremtid
  • Sikrer kvalifiserte fagarbeidere i eget yrke
  • Alle lærebedrifter får normalt tilskudd for å ta imot lærlinger
  • Lærlinger skal ha lønn, men denne er lavere enn for fagarbeidere
  • Lærlinger gir økt produksjon til bedriften

Lyst til å bli lærebedrift? Send en e-post til  larebedrift@rogfk.no. Du kan også bruke skjemaet under. 

To ulike veier til å bli godkjent lærebedrift

1.  Lærebedrift i opplæringskontor vil si at bedriften har godkjenning gjennom et opplæringskontor. Bedriften får støtte, hjelp og veiledning fra opplæringskontoret til å følge opp læreforholdet. I Rogaland er det omlag 30 godkjente opplæringskontorer som dekker de fleste bransjer.

2.  Selvstendig lærebedrift vil si at bedriften søker egen godkjenning, og at bedriften er ansvarlig for å følge opp læreforholdet.

 Les mer om lærebedrifter og alle fordelene ved å bli lærebedrift.
Kan din bedrift bli lærebedrift? Fyll ut skjema nedenfor. 

Bildet viser elever som samarbeider om en skoleoppgave

Et opplæringskontor er et bindeledd mellom lærlinger og lærebedrifter. 

Les mer >
Bildet viser en ung kvinne som smiler og holder skolebøkene sine.

For å kunne bli godkjent som selvstendig lærebedrift må følgende være på plass:

Les mer >

Telefon Stavanger:           
51 51 67 50

Telefon Haugesund:           
51 92 25 00

E-post: fagopplaering@rogfk.no

Postadresser:
Postboks 130       
4001 Stavanger

Postboks 4084      
5506 Haugesund

Besøksadresser: 
Arkitekt Eckhoffsgate 1      
4010 Stavanger

Karmsundgata 51     
5531 Haugesund

Les mer >