Dette skjer veke 22

Fleire utvalsmøter denne veka. Sjå heile kalenderen. 

Fylkesordføraren sin kalender

Måndag 27. mai
Interne møte
 
Tysdag 28. mai
Kl 12.30         E39 Lyngdal vest – Ålgård, informasjon om planframlegget til SVV, Kristiansand
 
Onsdag 29. mai
Interne møte
Kl 09.30         Generalforsamling Universitetsfondet i Rogaland, Ipark
Kl 11.30         Lunsj med Rogaland bondelag, Randaberg
Kl 13.00         Møte med Rogaland mållag, fylkeshuset
Kl 14.30         Representantskapsmøte, Stavanger konserthus IKS, Stavanger rådhus
 
Laurdag 1. juni
Fyrfestivalen, Egersund
 

 

Politiske møter 

Måndag 27. mai
Kl. 11.00 Møte i  Fylkesrådet for funksjonshemma, Fylkesutvalsalen
Tysdag 28. mai
Kl. 11.30 Møte i  O pplæringsutvalet, Fylkesutvalsalen , Fylkeshuset
Kl. 12.00 Møte i  Eldrerådet, Karmøy rådhus
Onsdag 29. mai
Kl. 11.30 Møte i  Samferdsleutvalet E-200, Fylkeshuset
Kl.  11.30 Møte i  Regional- og kulturutvalet, Fylkesutvalsalen 
 Sjå den politiske møtekalenderen.

Arrangement 

Neste veke er det  Heiplansamlinga 5. juni

Hovudtema er livskraftige bygder no og i framtida.

Heiplansamlinga er den årlege politiske, faglege og sosiale møteplassen for alle som er opptatt av å bruk, vern og verdiskaping i og rundt heiane.

 
 
 
Del denne artikkelen på: