Dette skjer i veke 37

Rogaland fylkeskommune logo

Denne veka skal fylkesordførar Solveig Ege Tengesdal mellom anna ha møte om tunnelsikkerhet og vera med på opninga av nytt skulebygg på Kristen videregående skole KVH i Karmsund. Me ynskjer også alle eit godt valg!

Fylkesordføraren sin kalender

Måndag 9. september
Interne møte
Kl 13.30  Telefonmøte med Haugesund sanitetskvinner revmatismesjukehus

Onsdag 11. september
Kl 10.00  Møte angåande verktøy for energieffektivisering av boligmassen og ENØK-telefon, fylkeshuset
Kl 11.00  Mekling med Eigersund kommune, Statens hus 

Torsdag 12. september
Kl 11.30  Møte om tunnelsikkerhet, fylkeshuset 

Fredag 13. september
Kl 09.30  Mekling med Sauda kommune, Statens hus
Kl 19.00  Feiring nytt skulebygg Kristen videregående skole KVH, Karmsund

Politiske møter

Laurdag 14. september
Kl 10.00   Ungdommens fylkesting, fylkeshuset FU-salen

Arrangementer

Onsdag 11. september
Kl. 10.00   Møte om klimatilpasning Nord-Jæren, Sandvigå 7, Stavanger

Torsdag 12. september
Kl. 10.00   Møte om klimatilpasning Dalane, Vikeså

Del denne artikkelen på: