Sommerskole suksess for yrkesfagelever

Sommerskole suksess for yrkesfagelever

Av de 87 elevene som startet sommerskolen var det 62 elever som bestod eksamen i matematikk. Disse elevene kan nå fortsette utdannelsen sin uten stryk i matematikk.

Rogaland fylkeskommune tilbyr gratis sommerskole til yrkesfagelever som har stryk eller ikke vurdert (IV) til eksamen eller standpunkt i matematikk og naturfag. Sommerskole i matematikk ble arrangert 20. juni – 3. juli ved Jåttå, Bryne og Karmsund videregående skole. Deltakerne fikk gratis frokost og lunsj. 

Årets resultat er noe dårligere enn i 2018 da 92 elever meldte seg på sommerskolen og 83 fikk ståkarakter.

- At noen færre bestod tror vi skyldes en krevende eksamensoppgave. Vi ser også at flere av elevene som ikke bestod er fremmedspråklige. Det er mulig at disse elevene ikke har forstått oppgaveteksten. Men sommerskolen er fortsatt en suksess med høy andel elever som består eksamen, sier Margot Sundsbø som leder sommerskolen.

Flere fag

Fram til 2019 har sommerskolen kun vært et tilbud til yrkesfagelever som har fått for dårlig karakter til å bestå matematikk eller naturfag. I år ble sommerskolen utvidet og er nå også et tilbud til elever som ikke har bestått på grunn av høyt fravær. Eksamen i samfunnsfag er også nytt og her kan elever ved alle utdanningsprogram og melde seg opp.

- Fylkestinget vedtok 11. juni å utvide sommerskoletilbudet til og å gjelde samfunnsfag. Vedtaket kom så tett opp mot skoleslutt at det nye tilbudet ikke ble satt i gang i år. De folkevalgte ønsker at sommerskolen skal være for alle. Fylkeskommunen vil derfor jobbe for å utvide tilbudet med flere fag som har lokalgitt eksamen, sier Sundsbø.

Resultater:

140 elever meldte seg på sommerskolen, 87 startet, 81 møtte til eksamen og 62 elever bestod. 76 prosent av elevene som møtte til eksamen bestod.

Jåttå vidaregåande skule: 36 elever, 28 bestod og åtte strøk

Bryne videregående skole: 26 elever, 17 bestod og ni strøk

Karmsund videregående skole: 19 elever, 17 elever bestod og to strøk

Les mer om sommerskolen

Del denne artikkelen på: